Palača pravde u Splitu

Projektni detalji

Namjena zgrade: Županijski sud u Splitu

Investitor: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Površina objekta: 9.239,00 m2

Radovi su dovršeni 2008. godine.