Potpisan ugovor o koncesiji Marine Garma

datum: Lipanj 2023

1. rujna 2023. godine sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisan je Ugovor o koncesiji Marine Garma na 20 godina. Projekt uključuje Koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke za posebne namjene, luke nautičkog turizma i marine na dijelu predjelu Garma-Ravnice. Početkom poslovanja luke nautičkog turizma oživjeti će se ponuda za nautičare na ovom području čime bi se i rivijera grada Omiša pozicionirala kao novo nautičko središte te bi se Omiš svrstao na kartu nautičkih destinacija s kvalitetnom ponudom. Marina se prostire na površini od 32.337m2 i predviđa prihvat do 167 plovila. Rok izgradnje je ljeto 2026.